Tag Excursie

Gastransportleiding Grijpskerk – Wieringermeer

Al enkele maanden is de gasunie bezig achter het stadhuis waar ik werk met de aanleg van een gastransportleiding tussen Grijpskerk en de Wieringermeer. Het begon met de plaatsing van enkele damwanden in het IJselmeer pal achter het stadhuis om een startschacht te kunnen maken voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder de IJselmeerdijk door naar het vaste land van de Wieringermeer. Een paar maanden later hing er ineens een 1.20m dikke leiding in de takels van vier telekranen die langzamerhand verdween in het gat dat inmiddels was geboord tussen de startschacht en het vaste land. Lees de rest van deze post »