Mark Roelofsen

Gastransportleiding Grijpskerk – Wieringermeer

Al enkele maanden is de gasunie bezig achter het stadhuis waar ik werk met de aanleg van een gastransportleiding tussen Grijpskerk en de Wieringermeer. Het begon met de plaatsing van enkele damwanden in het IJselmeer pal achter het stadhuis om een startschacht te kunnen maken voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder de IJselmeerdijk door naar het vaste land van de Wieringermeer. Een paar maanden later hing er ineens een 1.20m dikke leiding in de takels van vier telekranen die langzamerhand verdween in het gat dat inmiddels was geboord tussen de startschacht en het vaste land.

Als betrokken gemeente hadden we de bouwplannen uiteraard al uitgebreid kunnen bestuderen vanwege de vergunningsaanvragen en andere zaken die voor zo’n omvangrijk project geregeld moeten worden. Maar uiteraard wilden wij nieuwsgierig als we zijn de werkzaamheden eens van dichtbij bekijken. Daarom hebben ik en mijn collega’s vandaag een excursie aangeboden gekregen van de uitvoerende aannemerscombinatie Nacap en Van Oord.

De middag bestond uit een uitleg in het directiekantoor in Medemblik door de projectleider, een bezoek aan de locatie waar de korte pijpsecties van de leidingen die op de bodem van het IJselmeer komen te liggen aan elkaar worden gelast tot pijpen van 500m lengte en een bezoek aan het compressorstation wieringermeer waar het gas uit Grijpskerk, maar ook vanuit de noordzee wordt vermengt en op druk wordt gebracht voor verder transport door de gasleidingen.

Enkele cijfers

lengte trace
ca. 110km, waarvan 30km door het IJselmeer en 30km over land.
diameter leiding
48″ ofwel 1.20m
transportdruk
ca. 70bar
aantal afsluiters
ca. 80 stuks
kosten
ca. 250 miljoen

Meer informatie over dit project is terug te vinden op de projectsite van de gasunie.

Comments are closed.