Maand september 2006

Excursie DSB-stadion

Als oud student van de opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Alkmaar dat inmiddels Inholland heet ben ik lid van de STOHA (STichting Oud studenten Hogeschool Alkmaar). Deze stichting is opgericht om het contact tussen de studenten en de diverse afstudeerjaren ook na de studie te behouden. Daarom worden er elk jaar één of meerdere excursies gehouden. Lees de rest van deze post »

Rondje Regio

De gemeente waar ik werk gaat fuseren. Wat de toekomst brengt is nog onzeker, maar wat het inmiddels wel heeft gebracht is een teambuildingsdag met al het personeel. Lees de rest van deze post »

Gastransportleiding Grijpskerk – Wieringermeer

Al enkele maanden is de gasunie bezig achter het stadhuis waar ik werk met de aanleg van een gastransportleiding tussen Grijpskerk en de Wieringermeer. Het begon met de plaatsing van enkele damwanden in het IJselmeer pal achter het stadhuis om een startschacht te kunnen maken voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder de IJselmeerdijk door naar het vaste land van de Wieringermeer. Een paar maanden later hing er ineens een 1.20m dikke leiding in de takels van vier telekranen die langzamerhand verdween in het gat dat inmiddels was geboord tussen de startschacht en het vaste land. Lees de rest van deze post »