Mark Roelofsen

Nieuwe website voor pingdesign.nl

pingdesign-screen-viewerGisteren is de nieuwe website voor Pingdesign gereleased. Pingdesign is het bedrijf van Inge Bruinsma een ontwerpster waar ik regelmatig websites voor uitwerk. Uiteraard moest de website een mooi ontwerp hebben, maar daarnaast moest er voldoende mogelijkheid te zijn om een portfolio van de producten die voor klanten gemaakt zijn op te bouwen.

De website is opgezet in ongeveer twee weken tijd. Het project bestaat naast de website ook uit een administratiegedeelte waar de diverse albums en projecten op de site gezet kunnen worden. Ook kunnen daar de reacties die op de site worden gegeven worden gecontroleerd.

pingdesign-screen-picturesDe website is naast de homepagina en de contactpagina opgebouwd uit twee secties. Design is opgezet om de producten gemaakt in opdracht van klanten uit te stallen. Picture is opgezet om foto’s gemaakt door Inge op neer te zetten.

pingdesign-screen-designElke project of album heeft de mogelijkheid om ‘comments’ te plaatsen. Deze comments kunnen beheerd worden in het administratiegedeelte.

Kwalitatief gezien is de website uiteraard opgebouwd in valide html. In de stylesheet zijn wel enige niet standaard properties opgenomen zoals border-radius, deze worden echter niet ondersteund in Internet Explorer. Daarom is gekozen om in IE > 6 te werken met afbeeldingen om de rounded borders te creëren. Vanwege het vele gebruik van PNG’s voor transparantie is ervoor gekozen om in IE6 de transparantie niet te ondersteunen.

Voor de vele Javascript effecten wordt gebruik gemaakt van prototype met daarbovenop scriptaculous. De effecten kom je tegen in de Tekstscroller (die in de basis gewoon een unordered list is) en uiteraard het verschuiven van de imageviewer.

Om de site zeer snel te houden wordt waar mogelijk de content gzipped verstuurd. De site haalt daarom in Yslow met gemak een grade B.

Comments are closed.